Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

224

ISBN

978-83-7523-586-9

URL

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15158/Bezpieczestwo_lotnicze_w_aspekcie_rozwoju_technologicznego.pdf?sequence=1

Keywords
PL
  • Samoloty wojskowe
  • Technika sił powietrznych
  • Statki powietrzne bezzałogowe
EN
  • Air forces technology
  • Military aviation
  • Unmanned aircraft
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, norm przy pracach.

Chapters
Współczesne materiały kompozytowe stosowane w cywilnych i wojskowych strukturach lotniczych oraz techniki ich wytwarzania a wpływ na bezpieczeństwo lotnicze (p. 30-49)
Zastosowanie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych na przykładach wybranych samolotów bojowych piątej generacji (p. 50-69)
Technologie, techniki i wyposażenie stosowane przez wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa (WNNL) - Joint Terminal Attack Controller (JTAC) (p. 85-102)
Nowe technologie w dowodzeniu siłami powietrznymi (p. 118-144)
Bezpieczeństwo w porcie lotniczym : aspekty techniczne (p. 145-156)
Kierunki rozwoju bezzałogowych statków powietrznych (p. 209-219)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0