Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kierunki rozwoju bezzałogowych statków powietrznych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rozpoznanie powietrzne
  • Statki powietrzne bezzałogowe
Pages (from - to)

209 - 219

Book

Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego

Points of MNiSW / chapter

20.0