Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne materiały kompozytowe stosowane w cywilnych i wojskowych strukturach lotniczych oraz techniki ich wytwarzania a wpływ na bezpieczeństwo lotnicze

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kompozyty
  • Przemysł lotniczy
Pages (from - to)

30 - 49

Book

Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego

Points of MNiSW / chapter

20.0