Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Technologie, techniki i wyposażenie stosowane przez wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa (WNNL) - Joint Terminal Attack Controller (JTAC)

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Nawigatorzy
  • Wsparcie lotnicze bezpośrednie
Pages (from - to)

85 - 102

Comments

Bibliografia na stronie 102.

Book

Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego

Points of MNiSW / chapter

20