Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Rafał Patryk Zajkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

E-mail

r.zajkowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 40 02

ORCID

0000-0001-7669-5804

ResearcherID

B-9031-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.5 Nauki o polityce i administracji: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska