Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wojskowe służby ruchu lotniczego w Polskich Kontyngentach Wojskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola ruchu lotniczego
  • Lotniska wojskowe
  • Polski Kontyngent Wojskowy
  • Służba ruchu lotniczego
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

258 - 268

Book

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego