Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przygotowanie personelu wojskowej służby ruchu lotniczego na potrzeby operacji powietrznych poza granicami kraju : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania wojsk poza granicami
  • Operacje powietrzne
  • Służba bezpieczeństwa lotów
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

246

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/598+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 196-202

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor