Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Przygotowanie personelu wojskowej służby ruchu lotniczego na potrzeby operacji powietrznych poza granicami kraju : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Działania wojsk poza granicami
  • Operacje powietrzne
  • Służba bezpieczeństwa lotów
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

246

Signature of printed version

A/598+CD

Comments

Bibliografia na stronach 196-202

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor