Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowanie personelu wojskowej służby ruchu lotniczego na potrzeby operacji powietrznych poza granicami kraju : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Działania wojsk poza granicami
  • Operacje powietrzne
  • Służba bezpieczeństwa lotów
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

246

Signature of printed version

A/598+CD

Comments

Bibliografia na stronach 196-202

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor