Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.7] Nauki o Ziemi i środowisku

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2017 (Data domniemana)

Data opublikowania

2017

Liczba stron

103

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci+realizacji+zada%C5%84+si%C5%82+powietrznych&sort=byscore&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Siły powietrzne
  • Polska
EN
  • Air forces
  • Poland
Rozdziały
Założenia badawcze (s. 9-18)
Siły powietrzne w walce o dominację w powietrzu (s. 19-32)
Siły powietrzne w zwalczaniu sił lądowych (s. 33-49)
Siły powietrzne w działaniach wspierających (s. 50-75)
Siły powietrzne w realizacji zadań ataku strategicznego (s. 76-96)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej