Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Założenia badawcze

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Earth and related environmental sciences

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Hipotezy
  • Metodologia
  • Operacje wojskowe
  • Siły powietrzne
  • Polska
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

9 - 18

Book

Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0

License type

other