Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Siły powietrzne w zwalczaniu sił lądowych

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Wsparcie bojowe
  • Operacje wojenne
  • Siły Zbrojne RP
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

33 - 49

Book

Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0

License type

other