Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozwój zawodowy oficerów wojsk obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Earth and related environmental sciences

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Oficerowie
  • Rozwój zawodowy
  • Siły Zbrojne RP
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony przeciwlotniczej
Date of online publication

02.09.2022

Pages (from - to)

130 - 147

Book

Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania i dylematy współczesnego rynku pracy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0