Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ryzyko jako kryterium wyboru wariantu działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

132

ISBN

978-83-7523-619-4

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk18004079&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Działania taktyczne
  • Reagowanie kryzysowe
  • Ryzyko
  • Zarządzanie kryzysowe
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0