Processing may take a few seconds...

Book

Title

Ryzyko jako kryterium wyboru wariantu działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

132

ISBN

978-83-7523-619-4

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk18004079&view=2

Keywords
PL
  • Działania taktyczne
  • Reagowanie kryzysowe
  • Ryzyko
  • Zarządzanie kryzysowe
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100