Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[6.7] Nauki o Ziemi i środowisku

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

196

ISBN

978-83-7523-758-0

Słowa kluczowe
PL
  • Operacja Iracka Wolność
  • Operacja Pustynna Burza
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Metoda scenariuszowa
  • Planowanie strategiczne
  • Zagrożenie militarne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 187-191.

Rozdziały
Wstęp (s. 7-11)
Scenariusz w ocenie zagrożenia militarnego (s. 13-53)
Ocena zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy (s. 55-64)
Scenariusz zagrożenia lądowego (s. 65-97)
Scenariusz zagrożenia powietrznego (s. 99-129)
Scenariusz zagrożenia radioelektronicznego (s. 131-165)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0