Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w organizacjach lotnictwa cywilnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Selected methods for identification of hazards and assessment of risks in civilian aviation organizations

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2021

Liczba stron

149

ISBN

978-83-7523-998-0

eISBN

978-83-8263-042-8

Słowa kluczowe
PL
 • Analiza danych
 • Bezpieczeństwo
 • Lotnictwo
 • Lotnictwo cywilne
 • Metody badawcze
 • Metody prognozowania
 • Prawo
 • Prognozowanie
 • Ryzyko
 • Zarządzanie ryzykiem
EN
 • Analysis
 • Private flying
 • Risk
 • Risk analysis
 • Risk management
 • Safety
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0