Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Służby żeglugi powietrznej w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Air navigation services in the airport safety system

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Porty lotnicze
  • Ruch lotniczy
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

73 - 96

Comments

Bibliografia na stronach 94-95. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa

Presented on

VII Konferencji Naukowa: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, 11-13.10.2017, Jastrzębia Góra, Polska

Points of MNiSW / chapter

5