Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Służby żeglugi powietrznej w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Air navigation services in the airport safety system

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Porty lotnicze
  • Ruch lotniczy
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

73 - 96

Comments

Bibliografia na stronach 94-95. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa

Presented on

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, 11-13.10.2017, Jastrzębia Góra, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0