Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Conference

Name

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych

Conference date

11-13.10.2017

Place

Jastrzębia Góra, Polska

Conference type

national

URL

https://www.akademia.mil.pl/aktualnosci-wzid/detail,nID,2467

Description

PL W dniach 11-13 października 2017 r. w Jastrzębiej Górze odbyła się VII edycja konferencji naukowej pt. „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych” zorganizowanej wspólnie przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Program konferencji obejmował trzy panele tematyczne poświęcone problematyce ochrony lotnic-twa cywilnego, zagadnieniom bezpieczeństwa morskiego i infrastruktury portów morskich oraz wybranym aspektom bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Przedsięwzięcie zgromadziło przedstawicieli urzędów morskich, zarządów morskich z kilku portów morskich, Straży Granicznej, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP i środowisk akademickich.

Organizer

Akademia Marynarki Wojennej

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Publications (1)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS