Processing may take a few seconds...

Conference

Name

VII Konferencji Naukowa: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych

Conference date

11-13.10.2017

Place

Jastrzębia Góra, Polska

Conference type

national

URL

https://www.akademia.mil.pl/aktualnosci-wzid/detail,nID,2467

Description

PL W dniach 11-13 października 2017 r. w Jastrzębiej Górze odbyła się VII edycja konferencji naukowej pt. „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych” zorganizowanej wspólnie przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Program konferencji obejmował trzy panele tematyczne poświęcone problematyce ochrony lotnic-twa cywilnego, zagadnieniom bezpieczeństwa morskiego i infrastruktury portów morskich oraz wybranym aspektom bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Przedsięwzięcie zgromadziło przedstawicieli urzędów morskich, zarządów morskich z kilku portów morskich, Straży Granicznej, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP i środowisk akademickich.

Organizer

Akademia Marynarki Wojennej

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych