Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezzałogowe platformy powietrzne wobec nowych wyzwań sytuacyjno-socjalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Air operations
  • International security
  • National security
  • State air safety
  • Unmanned aircraft
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Działania powietrzne
  • Statki powietrzne bezzałogowe
Pages (from - to)

140 - 160

Book

Wybrane obszary bezpieczeństwa

Ministry points / chapter

20.0