Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Ruch lotniczy
Pages (from - to)

141 - 148

Book

Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii

Presented on

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii", 24-26.02.2020, Zakopane, Polska

Ministry points / chapter

20.0