Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Ruch lotniczy
Strony (od-do)

141 - 148

Książka

Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii

Zaprezentowany na

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii", 24-26.02.2020, Zakopane, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0