Processing may take a few seconds...

Article

Title

Uwarunkowania i kierunki rozwoju elastycznego użytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2017 | Journal number: z. 116

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Europa
  • Przestrzeń powietrzna
  • Ruch lotniczy
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

181 - 207

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]