Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uwarunkowania i kierunki rozwoju elastycznego użytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Conditions and development trends of the flexible use of the European airspace

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2017 | Numer: z. 116

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Europa
  • Przestrzeń powietrzna
  • Ruch lotniczy
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie
EN
  • Europe
  • Airspace
  • Air traffic
  • Civil-military cooperation
  • Management
Strony (od-do)

181 - 207

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/WUT-Journal-of-Transportation-Engineering/Zeszyty/Zeszyt-116

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0