Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szkolenie personelu pokładowego w systemie bezpieczeństwa lotów

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Cabin crew training in the flight safety system

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Personel latający
  • Szkolenie zawodowe
Pages (from - to)

44 - 60

Comments

Bibliografia na stronie 60. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa

Presented on

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, 11-13.10.2017, Jastrzębia Góra, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0