Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Szkolenie personelu pokładowego w systemie bezpieczeństwa lotów

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Cabin crew training in the flight safety system

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Personel latający
  • Szkolenie zawodowe
Pages (from - to)

44 - 60

Comments

Bibliografia na stronie 60. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa

Presented on

VII Konferencji Naukowa: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, 11-13.10.2017, Jastrzębia Góra, Polska

Points of MNiSW / chapter

5