Processing may take a few seconds...

Article


Title

Instytucjonalne aspekty wojskowego zaangażowania w proces modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2019 | Journal number: nr 125

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ruch lotniczy
  • System zarządzania ruchem lotniczym
  • SESAR (program europejski)
  • European Defence Agency
  • NATO Aviation Committee
Pages (from - to)

83 - 99

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0