Processing may take a few seconds...

Article


Title

Crisis management in the European Air Traffic Management Network

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym

Year of publication

2020

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2020 | Journal volume: vol. 130

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Air traffic disruption and crises
  • European air traffic management network
  • Net- work functions
  • Network manager
  • Air navigation service providers
PL
  • Ruch lotniczy
  • Sytuacja kryzysowa
  • Transport lotniczy
  • Zarządzanie
  • Europa
Abstract

EN The article presents the genesis and evolution of Network Manager (NM) activities to respond to disturbances and crises and mitigate their effects on the European air traffic management network. These activities' objective in coordination with the operational stake- holders and other relevant stakeholders is to ensure maximum continuity and safety of air navigation services for aircraft operators and airports. The review, analysis, and evaluation of how to respond to extraordinary and unforeseen events with a negative impact on the air transport sector's functioning in Europe cover 2010–2018.

PL W artykule przedstawiono genezę i ewolucję działalności menedżera sieci (Network Manager – NM) w zakresie reagowania na zakłócenia i sytuacje kryzysowe oraz ograniczania ich skutków w europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. Celem tej działalności, prowadzonej w koordynacji ze stronami zaangażowanymi w działalność operacyjną oraz innymi zainteresowanymi stronami, jest zapewnienie maksymalnej ciągłości i bezpieczeństwa usług służb żeglugi powietrznej dla operatorów statków powietrznych i portów lotniczych. Zawarty w artykule przegląd, jak też analiza i ocena sposobu reagowania na nadzwyczajne i nieprzewidziane wydarzenia mające negatywny wpływ na funkcjonowanie sektora transportu lotniczego w Europie, obejmuje lata 2010–2018.

Date of online publication

17.11.2020

Pages (from - to)

53 - 73

DOI

10.5604/01.3001.0014.5243

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/WUT-Journal-of-Transportation-Engineering/Zeszyty/Zeszyt-130

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

17.11.2020

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0