Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kompleksowa ocena ryzyka w ocenie punktowej : wybrane problemy interakcji ryzyk

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Normy ISO 31000
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Ryzyko
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

25 - 35

Comments

Bibliografia na stronie 34. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wybrane aspekty bezpieczeństwa a rozwój na poziomie lokalnym

Points of MNiSW / chapter

20.0