Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wybrane aspekty bezpieczeństwa a rozwój na poziomie lokalnym

Editors

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Date of publication

2018

Number of pages

152

ISBN

9788372053640

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052559915905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wybrane%20aspekty%20bezpieczeństwa%20a%20rozwój%20na%20poziomie%20lokalnym&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Rozwój regionalny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Dla teoretyków i praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa, pracowników organów administracji publicznej, studentów. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Kompleksowa ocena ryzyka w ocenie punktowej : wybrane problemy interakcji ryzyk (p. 25-35)