Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa a rozwój na poziomie lokalnym

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Akademia WSB

Data opublikowania

2018

Liczba stron

152

ISBN

9788372053640

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052559915905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wybrane%20aspekty%20bezpieczeństwa%20a%20rozwój%20na%20poziomie%20lokalnym&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Rozwój regionalny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Dla teoretyków i praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa, pracowników organów administracji publicznej, studentów. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Kompleksowa ocena ryzyka w ocenie punktowej : wybrane problemy interakcji ryzyk (s. 25-35)