Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie zapewniania bezpieczeństwa obsługi naziemnej w porcie lotniczym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Linie lotnicze
  • Lotniska
  • Obsługa klienta
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
EN
  • Airlines
  • Airports
  • Clienting
  • Human resources
  • Safety
Abstract

PL Podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej na rzecz linii lotniczych mierzą się z wieloma wyzwaniami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ich występowaniu sprzyjają dynamika środowiska biznesowego branży lotniczej, specyfika warunków świadczenia pracy oraz inne trendy obserwowalne w każdej branży na rynku pracy. Zidentyfikowanie potrzeb w zakresie zatrudniania pracowników podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej pozwala wdrażać dedykowane i skuteczne metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Punktem wyjścia do rozważań były wnioski z analizy treści raportu IATA Aviation Ground Handling Report 2019 – Attracting, developing and retaining talent. Za cel podjętych badań przyjęto przybliżenie wybranych problemów w obszarze pozyskania, utrzymania i szkolenia pracowników agentów handlingowych oraz zasygnalizowanie strategii ich rozwiązywania dla zapewnienia bezpieczeństwa realizacji obsługi naziemnej w porcie lotniczym.

Date of online publication

09.09.2022

Pages (from - to)

243 - 251

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 251.

Book

Technika i bezpieczeństwo w lotnictwie

Ministry points / chapter

20.0