Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Kompleksowe zarządzanie przez jakość w obsłudze naziemnej w porcie lotniczym na przykładzie Welcome Airport Services Sp. z o.o.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Total quality management in ground handling at the airport on the example of Welcome Airport Services Sp. z o.o.

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 45 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Jakość
 • Lotnictwo cywilne
 • Organizacja
 • Polska
 • Porty lotnicze
 • Usługi
 • Zarządzanie
EN
 • Quality
 • Total quality management
 • Ground handling agents
 • Quality in ground handling at the airport
Streszczenie

PL Prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiąganie najwyż­szego poziomu jakości usług jest powszechne i niejednokrotnie stanowi o sukcesie lub porażce rynkowej. Dla podmiotów gospodarczych działających na rynku transportu lotniczego, jakość usług ma znaczenie szczególne, poza satysfakcją klienta, zapewnia bezpieczeństwo i niezawod­ność. Dostępna jest obszerna literatura na temat filozofii kompleksowego zarządzania przez jakość i szczegółowy wykaz wytycznych dotyczących jej implementacji i realizacji w prakty­ce organizacji. W treści artykułu zaprezentowane zostały wybrane rozwiązania projakościowe w działalności agenta obsługi naziemnej WELCOME Airport Services sp. z o.o.

EN The conduct of business directed towards achieving the highest quality level of service is widespread and in many cases decides about the market success or failure. The quality service is of particular importance for the economic operator acting on the air transport market and in addition to customers satisfactions, ensures safety and reliability as well. The extensive research literature on the philosophy of total quality management and the detailed list of guidelines on the implementing and taking this forward in practice in an organisation are available. The selected pro-quality solutions in activity of ground handling agent WELCOME Airport Services Sp. z o.o. are presented in the article.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

43 - 55

DOI

10.12775/AUNC_ZARZ.2018.031

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2018.031/15459

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0