Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

PL AUNC-Zarządzanie

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000445

Wydawca

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Redakcja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Sekretariat Redakcji AUNC - Zarządzanie ul. Gagarina 13A 87-100 Torun, Poland

Dziedziny

PL Zarządzanie i marketing | Ekonomia i finanse

ISSN

1689-8966

eISSN

2450-7040

Częstotliwość

kwartalnik

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ

BazEkon

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2450-7040

Uwagi

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie to kwartalnik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Czasopismo wpisuje się w ideę interdyscyplinego forum wymiany myśli naukowej, upowszechnia opracowania poruszające aktualną problematykę z obszaru nauk o zarządzaniu. Zamieszczają w nim publikacje teoretycy związani z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a także zagranicą oraz praktycy zarządzania, konsultanci, finansiści, ekonomiści, menedżerowie i etycy biznesu. Pismo indeksowane m. in. w takich bazach jak: BazEkon, DOAJ, Index Copernicus.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2018 5,0 ---
  • 2019 5,0 ---
  • 2020 5,0 ---