Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Łączność kontroler-pilot łączem transmisji danych (CPDLC) w europejskiej przestrzeni powietrznej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kontrola ruchu lotniczego
  • Łączność
  • Ruch lotniczy
Pages (from - to)

175 - 193

Book

Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania

Points of MNiSW / chapter

20.0