Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (29)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Eksploatacja filmu : strefa zysku / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Prawo filmowe - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2020 - p. 360-440

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Film jako dobro publiczne, czyli kto ma dbać o sztukę filmową? / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Prawo filmowe - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2020 - p. 35-190

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 30-83

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego : szanse i zagrożenia / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. Barbara Jaworska -Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługodzki - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer, 2020 - p. 19-33

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Prawa filmowe a audiowizualne usługi medialne : Internet zmienia wszystko! / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Prawo filmowe - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2020 - p. 290-359

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz kontrola tej działalności / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 98-163

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Komentarz do rozdziału 2, art. 8-9 rozdziału 3, rozdziału 9 , art. 89 rozdziału 15 / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Kontratyp sztuki i nauki a ochrona powszechnie uznawanych wartości / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Wolność słowa: współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej / red. Grzegorz Bichlarz, Maciej Delijewski - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 5
 • 9.
  Moralność publiczna w polskim prawie gospodarczym i w prawie mediów / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 5
 • 10.
  Prawosławie a media - przypadek regulacji rosyjskich / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu / red. Bodio Tadeusz, Joanna Marszałek-Kawa - Toruń, Polska : Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 52-67

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Public Morality in Polish Commercial Law and Media Law / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Public policy and public morality / red. Grzegorz Bichlarz - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 5
 • 12.
  Responsibility in the Network - Introduction to the Issue / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: International security and state borders / red. Kawa Daniel - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 99-116

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  System prawny cyberbezpieczeństwa w Rosji - charakterystyka / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich / red. Joanna Marszałek-Kawa - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 92-113

  Chapter in monograph / paper 20
 • 14.
  Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (WBN) // W: Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak - Poznań, Polska : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2018

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Odpowiedzialność w sieci : diagnoza stanu obecnego / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (WBN) // W: System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP / red. Waldemar Kitler (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2018 - p. 11-32

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  O praktycznych i prawnych aspektach korzystania z notacji muzycznych / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Prawo wobec kultury i sztuki / red. Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (WBN), Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2018 - p. 209-228

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jako element jawności życia publicznego / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Jawność życia publicznego / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Opole, Polska : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2018 - p. 175-187

  Chapter in monograph 5
 • 18.
  Bezpieczeństwo telekomunikacyjne jako element bezpieczeństwa informacyjnego / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2017 - p. 68-93

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Cyfryzacja a regulacja środków przekazu w państwach Azji Centralnej : wybrane przykłady / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (WBN) // W: Pogranicze cywilizacji : współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu / red. Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Girzyński - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - p. 175-208

  Chapter in monograph 20
 • 20.
  Ochrona danych osobowych a powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej. / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 597-622

  Chapter in monograph 20
 • 21.
  Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych RP / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 575-594

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Ochrona informacji niejawnych a organizacja służby żołnierzy i funkcjonariuszy zatrudnionych w strukturach obronności i bezpieczeństwa państwa. / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 575-596

  Chapter in monograph 20
 • 23.
  Prawo do prywatności jako dobro osobiste przedsiębiorcy / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017 - p. 99-118

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  The audiovisiual media service market versus the cross-border use of digital content / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Media Law in the Time of Liquid Modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law / red. Ksenia Kakareko, Jędrzej Skrzypczak, Jacek Sobczak - Berlin, Niemcy : Logos Verlag Berlin, 2017

  Chapter in monograph / paper 20
 • 25.
  European Administrative Unification in the Field of Culture Security / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Legal Context in the Chosen Order and Security Area / red. Paweł Kobes, Piotr Nadybski, Gerald G. Sander: Verlag Dr. Kovac GmbH Hamburg, 2016

 • 26.
  Granice dozwolonej krytyki prasowej w rozumieniu art. 41 Prawa prasowego / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku : w poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa / red. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - p. 197-217

  Chapter in monograph
 • 27.
  Prowadzenie rejestru publicznego jako zadanie administracji publicznej / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. [T. 1] / red. Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda, Aleksander Babiński - Bielsko-Biała, Polska : Wyższa Szkoła Administracji, 2016

  Chapter in monograph
 • 28.
  Rejestracja jako źródło prawa do prowadzenia działalności wydawniczej w nowych warunkach technologicznych / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi / red. Janusz Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2016 - p. 228-245

  Chapter in monograph
 • 29.
  Zmiany na rynku mediów w świetle nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // W: Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku : w poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa / red. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - p. 439-456

  Chapter in monograph