Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 2. Identyfikacja i rejestracja operatorów usług kluczowych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

67 - 102

Book

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz

Points of MNiSW / chapter

20.0