Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo C.H. Beck

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo C.H. Beck

Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Data opublikowania

2019

Liczba stron

433

ISBN

978-83-8158-508-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052551612605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Ustawa%20o%20krajowym%20systemie%20cyberbezpiecze%C5%84stwa%20:%20komentarz&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Prawo nowych technologii
  • Polska
Uwagi

Komentarz do ustawy. Stan prawny : 1 maja 2019. Bibliografia na stronach XXI - XXVII. Indeks.

Opublikowano w

Seria: Krótkie Komentarze Becka

Rozdziały
Komentarz do art. 14 (s. 60-63)
Komentarz do rozdziału 10
Komentarz do rozdziału 5
Komentarz do rozdziału 2, art. 8-9 rozdziału 3, rozdziału 9 , art. 89 rozdziału 15
Wprowadzenie
Komentarz do art. 60 (s. 316-317)
Komentarz do art. 61 (s. 317-318)
Komentarz do art. 62 (s. 318-320)
komentarz do art. 63 (s. 320-321)
Komentarz do art. 66 (s. 323-326)
Komentarz do art. 67 (s. 326)
Kary pieniężne (s. 341-360)
Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0