Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.7] Law

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Date of publication

2019

Number of pages

433

ISBN

978-83-8158-508-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052551612605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Ustawa%20o%20krajowym%20systemie%20cyberbezpiecze%C5%84stwa%20:%20komentarz&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Prawo nowych technologii
  • Polska
Comments

Komentarz do ustawy. Stan prawny : 1 maja 2019. Bibliografia na stronach XXI - XXVII. Indeks.

Published in

Book series: Krótkie Komentarze Becka

Chapters
Rozdział 2. Identyfikacja i rejestracja operatorów usług kluczowych (p. 67-102)
Rozdział 3. Obowiązki operatorów usług kluczowych (p. 103-104)
Rozdział 5. Obowiązki podmiotów publicznych (p. 184-193)
Rozdział 6. Zadania CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV (p. 193-228)
Rozdział 8. Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa (p. 263-278)
Rozdział 10. Zadania Ministra Obrony Narodowej Wprowadzenie (p. 301-304)
Rozdział 11. Nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa (p. 304-318)
Rozdział 12. Pełnomocnik i Kolegium (p. 318-328)
Rozdział 15. Zmiany w przepisach, przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (p. 361-400)
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0