Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 15. Zmiany w przepisach, przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Krajowy system cyberbezpieczenstwa
  • Ustawa
Pages (from - to)

361 - 400

Book

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz

Ministry points / chapter

20.0