Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rejestracja jako źródło prawa do prowadzenia działalności wydawniczej w nowych warunkach technologicznych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo prasowe
  • Rejestr publiczny
Pages (from - to)

228 - 245

Book

Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi