Processing may take a few seconds...

Book


Title

Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi

Editors

Year of publication

2016

Book type

scientific monograph

Publication language

polish | czech | german

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Silva Rerum

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum

Date of publication

2016

Number of pages

1061

ISBN

978-83-64447-80-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991051704309705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Mi%C4%99dzy%20Klio%20a%20Themis&offset=0

Keywords
PL
  • Polityka
  • Prawo
  • Sobczak Jacek (1946- )
  • Środki masowego przekazu
Comments

Bibliografia prac J. Sobczaka na stronach 25-55. Bibliografia przy niektórych pracach. Współfinansowanie: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol. Tekst częściowo w języku czeskim i niemieckim.

Chapters