Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona informacji niejawnych a organizacja służby żołnierzy i funkcjonariuszy zatrudnionych w strukturach obronności i bezpieczeństwa państwa.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Bezpieczeństwo narodowe
Pages (from - to)

575 - 596

Book

Prawo wojskowe

Ministry points / chapter

20.0