Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Prawo wojskowe

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies
[6.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wolters Kluwer Polska

Publisher name from the Ministry list

Wolters Kluwer Polska

Date of publication

2017

Number of pages

692

ISBN

978-83-8124-039-0

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910886652305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prawo%20wojskowe&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,84463631299539672&offset=0

Keywords
PL
  • Polska
  • Prawo wojskowe
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 663-687. Dla studentów prawa, bezpieczeństwa narodowego, administracji, politologii, a także dla żołnierzy zawodowych i pracowników Sił Zbrojnych RP, urzędników administracji rządowej i samorządowej, sędziów sądów wojskowych, prokuratorów wojskowych, adwokatów i radców prawnych. Publikacja dofinansowana przez Akademię Sztuki Wojennej. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Rola sił zbrojnych w państwie (p. 37-50)
Pojęcie i system prawa wojskowego (p. 51-72)
Prawo wojskowe jako przedmiot nauk o bezpieczeństwie i nauk prawnych (p. 73-84)
Pozycja prawno-ustrojowa Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (p. 85-94)
Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych (p. 95-122)
Legalne użycie sił zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego (p. 123-142)
Międzynarodowe prawo karne (p. 143-166)
Status weterana (p. 167-180)
Kodeks pracy w Siłach Zbrojnych (p. 181-190)
Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w służbie wojskowej (p. 191-204)
Zaopatrzenie emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych (p. 247-262)
Prawo karne wojskowe (p. 265-275)
Specyfika postępowania w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (p. 285-300)
Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy (p. 301-332)
Pełnienie służby w ramach powszechnego obowiązku obrony (p. 333-350)
Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej niezwiązany z pełnieniem służby (p. 351-368)
Szkolnictwo wojskowe i zawodowa służba wojskowa (p. 369-378)
Administracja wojskowa (p. 379-388)
Dyplomacja wojskowa (p. 399-416)
Sądownictwo wojskowe (p. 419-430)
Wojskowi radcowie prawni i doradcy prawni (p. 475-491)
Działalność kontrolna w Siłach Zbrojnych RP (p. 491-508)
Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (p. 511-528)
Prawne podstawy działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (p. 529-536)
Uprawnienia SKW i SWW oraz cywilny nadzór nad ich działalnością (p. 537-544)
Formy pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa (p. 547-560)
Warunki pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (p. 561-574)
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych RP (p. 575-594)
Ochrona informacji niejawnych a organizacja służby żołnierzy i funkcjonariuszy zatrudnionych w strukturach obronności i bezpieczeństwa państwa. (p. 575-596)
Ochrona danych osobowych a powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (p. 597-622)
Stosunek służbowy jako stosunek zatrudnienia (p. 629-646)
Modele przebiegu służby wojskowej (p. 647-654)
Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe (p. 655-662)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0