Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Prawo wojskowe

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wolters Kluwer Polska

Wydawca z listy MNiSW

Wolters Kluwer Polska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

692

ISBN

978-83-8124-039-0

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo wojskowe
Rozdziały
Rola sił zbrojnych w państwie (s. 37-50)
Pojęcie i system prawa wojskowego (s. 51-72)
Prawo wojskowe jako przedmiot nauk o bezpieczeństwie i nauk prawnych (s. 73-84)
Pozycja prawno-ustrojowa Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (s. 85-94)
Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych (s. 95-122)
Legalne użycie sił zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego (s. 123-142)
Międzynarodowe prawo karne (s. 143-166)
Status weterana (s. 167-180)
Kodeks pracy w Siłach Zbrojnych (s. 181-190)
Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w służbie wojskowej (s. 191-204)
Zaopatrzenie emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych (s. 247-262)
Prawo karne wojskowe (s. 265-275)
Specyfika postępowania w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (s. 285-300)
Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy (s. 301-332)
Pełnienie służby w ramach powszechnego obowiązku obrony (s. 333-350)
Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej niezwiązany z pełnieniem służby (s. 351-368)
Szkolnictwo wojskowe i zawodowa służba wojskowa (s. 369-378)
Administracja wojskowa (s. 379-388)
Dyplomacja wojskowa (s. 399-416)
Sądownictwo wojskowe (s. 419-430)
Wojskowi radcowie prawni i doradcy prawni (s. 475-491)
Działalność kontrolna w Siłach Zbrojnych RP (s. 491-508)
Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (s. 511-528)
Prawne podstawy działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (s. 529-537)
Uprawnienia SKW i SWW oraz cywilny nadzór nad ich działalnością (s. 537-544)
Formy pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa (s. 547-560)
Warunki pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (s. 561-574)
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych RP (s. 575-594)
Ochrona informacji niejawnych a organizacja służby żołnierzy i funkcjonariuszy zatrudnionych w strukturach obronności i bezpieczeństwa państwa. (s. 575-596)
Ochrona danych osobowych a powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (s. 597-622)
Stosunek służbowy jako stosunek zatrudnienia (s. 629-646)
Modele przebiegu służby wojskowej (s. 647-654)
Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe (s. 655-662)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0