Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Stosunek służbowy jako stosunek zatrudnienia

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

629 - 646

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20