Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w służbie wojskowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Służba wojskowa
  • Postępowanie administracyjne
Pages (from - to)

191 - 204

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0