Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kontrola w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola
  • Siły zbrojne
  • Polska
Date of online publication

2018

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20