Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Siły Zbrojne RP
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

575 - 594

Book

Prawo wojskowe

Ministry points / chapter

20.0