Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Warunki pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Służba wojskowa poza granicami państwa
  • Uposażenie wojskowe
  • Żołnierze służby zawodowej
Pages (from - to)

561 - 574

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20