Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Pozycja prawno-ustrojowa Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsk.)
  • Naczelny dowódca sił zbrojnych
  • Prawo
Pages (from - to)

85 - 94

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20