Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pozycja prawno-ustrojowa Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
  • Polska
  • Prawo
  • Siły zbrojne
  • Ustawodawstwo
Pages (from - to)

85 - 94

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0