Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrwywiad wojskowy
  • Polska
  • Służby specjalne
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
  • Wywiad wojskowy
EN
  • Counter-insurgency
  • Military intelligence
  • Poland
  • Special services
Abstract

PL W Rzeczypospolitej Polskiej rolę wojskowych służb specjalnych wypełniają Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) oraz Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) utworzone 1.10.2006 r. SKW jest służbą specjalną powołaną do ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Natomiast SWW jest służbą specjalną powołaną do ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

EN In the Republic of Poland military secret service consists of the Military Counterintelligence Service (SKW) and the Military Intelligence Service (SWW) which were established on 1 October 2006. The SKW is secret service responsible for the protection of the country against internal threats to the national defence, security and combat readiness of the Polish Armed Forces and other organizational units subordinate to or supervised by the Minister of National Defence. The SWW is secret service which responsibility is to protect against international threats to the state defence, security and combat readiness of the Polish Armed Forces and other organizational units, subordinate to or supervised by the Minister of National Defence.

Pages (from - to)

511 - 528

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0