Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wywiad wojskowy
  • Kontrwywiad wojskowy
  • Służby specjalne
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
Pages (from - to)

511 - 528

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0