Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wywiad wojskowy
  • Kontrwywiad wojskowy
  • Służby specjalne
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
Strony (od-do)

511 - 528

Książka

Prawo wojskowe

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0