Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Uprawnienia SKW i SWW oraz cywilny nadzór nad ich działalnością

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Kontrwywiad wojskowy
  • Prawo wojskowe
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
  • Służby specjalne
  • Wywiad wojskowy
Pages (from - to)

537 - 544

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20