Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zaopatrzenie emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Emerytura wojskowa
  • Renta wojskowa
  • Żołnierze służby zawodowej
Pages (from - to)

247 - 262

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0