Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Administracja wojskowa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja wojskowa
Pages (from - to)

379 - 388

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20