Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Administracja wojskowa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja wojskowa
  • Polska
  • Siły zbrojne
EN
  • Armed forces
  • Military administration
  • Poland
Abstract

PL Rozdział prezentuje założenia teoretyczne i prawne funkcjonowania administracji wojskowej na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Analizie poddano przemiany w administracji wojskowej po 1990 r. Ponadto scharakteryzowano w rozdziale funkcje Ministra Obrony Narodowej oraz terenowych organów administracji wojskowej, czyli szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień.

EN The chapter presents the theoretical and legal assumptions of the functioning of the military administration for the needs of the Armed Forces of the Republic of Poland. The analyzes were subjected to transformations in the military administration after 1990. In addition, the functions of the Minister of National Defense and the field bodies of military administration, namely heads of voivodeship military staffs and military commanders of the replenishment. Keywords: Minister of National Defense, field bodies of military administration

Pages (from - to)

379 - 388

URL

https://www.researchgate.net/publication/339552717_Administracja_wojskowa_MILITARY_ADMINISTRATION

Book

Prawo wojskowe

Ministry points / chapter

20.0