Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawne podstawy działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrwywiad wojskowy
  • Służby specjalne
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
  • Wywiad wojskowy
  • Prawo
EN
  • Counter-insurgency
  • Military intelligence
  • Poland
  • Special services
Abstract

PL SKW i SWW zostały utworzone na podstawie ustawy z9.06.2006r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Szefowie SKW i SWW są centralnymi organami administracji państwowej, podległymi Ministrowi Obrony Narodowej z zastrzeżeniem kompetencji Prezesa Rady Ministrów i Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

EN The SKW and SWW were established pursuant to the Act on the Military Coun-terintelligence Service and the Military Intelligence Service of 9 June 2006.  e Chiefs of SKW and SWW, respectively, are the central authorities of public administration and report to the Minister of National Defence, subject to the competences reserved for the Prime Minister and the Minister Coordinator of Secret Service

Pages (from - to)

529 - 536

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0