Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Formy pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Służba wojskowa poza granicami państwa
Pages (from - to)

547 - 560

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20