Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona danych osobowych a powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obowiązek obronny powszechny
  • Ochrona danych osobowych
Pages (from - to)

597 - 622

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0