Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Cyfryzacja a regulacja środków przekazu w państwach Azji Centralnej : wybrane przykłady

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyfryzacja
  • Azja Środkowa
  • Kaukaz (region)
  • Kultura
  • Środki masowego przekazu
Comments

Opis sporządzony nie z autopsji. Brak zakresu stron.

Book

Pogranicze cywilizacji : współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu

Points of MNiSW / chapter

20