Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyfryzacja a regulacja środków przekazu w państwach Azji Centralnej : wybrane przykłady

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Azja Środkowa
 • Cenzura
 • Cyfryzacja
 • Dziennikarstwo
 • Freedom House
 • Kaukaz (region)
 • Informatyzacja
 • Internet
 • Kultura
 • Media i komunikacja społeczna
 • Środki masowego przekazu
 • Wolność słowa
Pages (from - to)

175 - 208

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 207-208. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Pogranicze cywilizacji : współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu

Ministry points / chapter

20.0